Здійснення зовнішньоторговельних операцій між українськими та іноземними суб'єктами підприємницької діяльності подекуди відбувається із відступами від зобов'язань, встановлених зовнішньоекономічним контрактом, нормативними актами та загальноприйнятою практикою ділових відносин. Вказані обставини є підставами для виникнення спорів приватноправового характеру у сфері зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів підприємництва.

У світовій практиці існує велика кількість правових механізмів вирішення міжнародних приватних комерційних спорів та спеціальних органів, діяльність яких спрямована на їх реалізацію.

Станом на теперішній час найбільш дієвим та швидким способом вирішення міжнародного приватного комерційного спору є звернення за правовим захистом до арбітражної установи.

В залежності від обраної для вирішення міжнародного приватного комерційного спору арбітражної установи правила арбітражного провадження можуть істотно відрізнятися. Крім того, розгляд справи може бути ускладнений для однієї із сторін вибором права, яке застосовується для регулювання правовідносин за зовнішньоекономічним контрактом, та права, яке застосовується до самої арбітражної процедури.

Окремо слід зазначити, що процедура визнання та примусового виконання рішення арбітражної установи в залежності від країни виконання такого рішення має свою специфіку та особливості.

Спеціалісти нашої компанії мають досвід представництва клієнтів під час розгляду спорів згідно з регламентами ICC, UNCITRAL, SCC, LCIA, ICSID та МКАС при ТПП України. Юристи Укрінюрколегії мають усі необхідні навички та тривалий досвід роботи для того, щоб перелічені вище складності та підводні камені іноземного законодавства і арбітражних процедур не стали на заваді дієвому захисту та поновленню прав наших клієнтів, а також швидкому та ефективному виконанню рішення арбітражної установи на користь наших клієнтів.