Виконання господарських зобов'язань із порушенням вимог призводить до виникнення заборгованості. В погашенні такої заборгованості у найкоротший строк та в повному обсязі в першу чергу зацікавлений кредитор. З іншої сторони, при стягненні заборгованості нерідко потребують захисту також права та інтереси боржника, особливо у випадку, коли заборгованість виникла в силу особливих умов на його стороні.

Стягнення заборгованості може здійснюватися із застосуванням позасудових та судових процедур, а також може бути пов'язане із примусовим стягненням боргу.

Незалежно від того, з точки зору якої сторони (кредитора або боржника) розглядати процедури стягнення заборгованості кожна із вказаних сторін має потребу у комплексному юридичному супроводів протягом вказаної процедури з метою дотримання її законних прав та інтересів.

Наявність певного обсягу заборгованості, яка не може бути погашена протягом законодавчо визначеного строку, є підставою для порушення специфічної ліквідаційної процедури щодо боржника, основною метою якої є погашення такої заборгованості, – банкрутства.

В процесі відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ефективної правової допомоги потребує як сторона, яка проходить вказану процедуру, так і її кредитори.

На підставі багаторічного практичного досвіду ми надаємо правову допомогу та консультації в питаннях стягнення заборгованості шляхом позасудового та судового регулювання, а також з усіх питань відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.