80 років довіри та бездоганної репутації
Українська іноземна юридична колегія

Публікації

Єдиний вихід збереження Української держави - євроатлантичний вибір України.

Стаття присвячена засіданню Всеукраїнського оргкомітету Громадянського Руху «За Україну в НАТО».
Читати далі

Неунормоване життя після смерті

Стаття присвячена актуальним проблемам спадкування з іноземним елементом.
Читати далі

До питання про місце відкриття спадщини та заведення в Україні спадкової справи після спадкодавця-іноземця

У статті йдеться про особливості оформлення спадкових прав на майно, яке знаходиться в Україні, після смерті спадкодавця-іноземця.
Читати далі

Наследственный эксперимент

В статье речь идет об особенностях выдачи свидетельства о праве на наследство по форме для действия за границей.
Читати далі

Публичное вступление

Статья посвящена вопросу обязательного членства в Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Читати далі

Міжнародно-правові засади функціонування та розвитку громадянського суспільства

Стаття присвячена значенню міжнародно-правових гарантій захисту прав людини та основоположних свобод для функціонування та розвитку громадянського суспільства.
Читати далі

Міжнародне викрадення дітей. Медіація як спосіб вирішення відповідних спорів

У статті йдеться про медіацію як спосіб розв’язання спорів, що виникають у зв’язку з міжнародним викраденням дітей.
Читати далі

Правовий захист українських дітей в іноземних юрисдикціях

Публікація присвячена особливостям захисту прав українських дітей за кордоном, що зумовлені відмінностями правових систем різних держав, практичними проблемами оформлення документів, недосконалістю законодавства тощо. У публікації також ідеться про досвід Укрінюрколегії у веденні справ, пов’язаних із захистом прав дітей українських трудових мігрантів.
Читати далі

Принцип єдиного громадянства. Чому відсутній єдиний погляд?

У статті йдеться про зміст принципу єдиного громадянства в Україні та проблеми його тлумачення і застосування.
Читати далі

Захист прав та інтересів дітей, народжених у транснаціональних сім’ях

Стаття присвячена практичним проблемам реєстрації місця проживання і оформлення документів дітей, а також питанням визначення підсудності у справах про позбавлення батьківських прав.
Читати далі

Quo vadis?

Публікація присвячена ролі адвокатури та громадянського суспільства в подоланні негативних явищ правотворчої та правозастосовчої практики в Україні.
Читати далі

Англійський судовий виклик договірним положенням «бери або плати»

Стаття присвячена останнім тенденціям застосування положення «бери або плати» в англійському праві.
Читати далі

Успішний фінал «кліматичної» справи

У статті йдеться про справу за позовом компанії «Naftrac Limited» (Кіпр) проти Державного агентства екологічних інвестицій України, яка протягом кількох років розглядалася Постійною палатою третейського суду і у якій 4 грудня 2012 року було винесене сприятливе для України рішення. Предметом арбітражного розгляду були питання, пов’язані з виконанням Україною її міжнародних зобов’язань за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату 1992 року та Кіотського протоколу до неї 1997 року. Процедура розгляду справи визначалася Факультативними правилами Постійної палати третейського суду для арбітражного розгляду спорів, які стосуються природних ресурсів та/або довкілля.
Читати далі

Законодавство України про захист прав біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, у світлі її міжнародних зобов’язань

Стаття присвячена питанню відповідності законодавства України її міжнародно-правовим зобов’язанням щодо захисту біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, з урахуванням нещодавніх змін у нормативно-правовому регулюванні. Проаналізовано недоліки чинного законодавства, запропоновано шляхи його вдосконалення.
Читати далі

Захист персональних даних: повага до недоторканності приватного життя чи ще одна підстава для відписок?

Стаття присвячена проблемі застосування органами державної влади законодавства про захист персональних даних при розгляді звернень громадян і адвокатських запитів.
Читати далі

Розсудіть нас, добрі люди!

Цікаве реагування Мін'юсту на запит.
Читати далі

Чи є підстава для вимоги нотаріуса?

Стаття присвячена питанням видачі нотаріусами України свідоцтв про право на спадщину на частку в статутному капіталі господарських товариств.
Читати далі

Особливості нотаріального оформлення документів для дії за кордоном

У статті йдеться про специфіку нотаріального оформлення документів в Україні та у зарубіжних країнах. Значна увага приділяється також проблемі апостилювання документів.
Читати далі

Нотаріальний документ зі США — «кіт у мішку», або Чи є чорний кіт у темній кімнаті?

Стаття присвячена проблемі визнання в Україні документів, оформлених нотаріусами США.
Читати далі

В Україну за дитиною

Сурогатне материнство, особливості українського законодовства по відношенню до проблем сурогатного материнства, права сурогатної матері.
Читати далі