80 років довіри та бездоганної репутації
Українська іноземна юридична колегія

Департамент господарського права

Департамент господарського права надає правову допомогу з широкого кола питань, що можуть виникнути при веденні господарської діяльності в Україні чи за кордоном.

Фахівці Укрінюрколегії надають професійні консультації та комплексний юридичний супровід у питаннях господарського, інвестиційного, корпоративного, податкового, митного, адміністративного, земельного, конкурентного, банківського, міграційного та іншого законодавства, щодо захисту прав інтелектуальної власності, бухгалтерського обліку, аудиту, а також стягнення заборгованості (колекторські послуги); представляють інтереси клієнта перед органами державної влади та органами місцевого самоврядування, в тому числі супроводжують вирішення спорів у судах всіх рівнів та юрисдикцій, беруть участь у переговорах із партнерами та контрагентами, готують проекти договорів та інших документів, а також здійснюють кваліфіковану перевірку документів на предмет їх відповідності законодавству України та інтересам клієнта, сприяють у вирішенні інших питань правового характеру, що випливають із діяльності компанії.

Спеціалісти Департаменту допомагають клієнтам розпочати господарську діяльність, здійснюють комплексний супровід їх щоденної діяльності, надають консультації з питань господарського права України та зарубіжних країн, здійснюють підготовку будь-яких господарських договорів, представляють інтереси клієнтів у відносинах з українськими та іноземними партнерами, органами державної влади, а також у судових і арбітражних установах.

Пріоритетним напрямком діяльності Укрінюрколегії є надання повного спектру юридичних послуг у сфері господарського права та комерційної діяльності іноземним інвесторам, які бажають реалізувати свої ділові проекти на території України.

Першим питанням, яке постає перед іноземним інвестором, який бажає започаткувати комерційну діяльності на території України, зазвичай є питання щодо можливих форм організації бізнесу та процедури заснування компаній. В рамках цього питання фахівці Укрінюрколегії надають кваліфіковану правову допомогу у виборі організаційно-правової форми компанії та забезпечують комплексний супровід державної реєстрації компанії «під ключ». Крім того, Укрінюрколегія надає правову допомогу з питань реєстрації, діяльності та припинення представництв іноземних компаній в Україні.

За необхідності здійснення новоствореною компанією на території України діяльності, яка підлягає ліцензуванню, або потребує отримання будь-якого іншого спеціального дозволу Укрінюрколегія надає послуги з отримання всіх видів ліцензій та дозволів.

Здійснюючи комерційну діяльність на території України, іноземний інвестор може зіткнутися із необхідністю працевлаштування в таку компанію іноземних спеціалістів та/або управлінців. Укрінюрколегія надає повний спектр послуг щодо отримання дозволів на працевлаштування іноземних громадян до української компанії та забезпечення подальшого легального перебування іноземних громадян на території України.

Дбаючи про потреби іноземних інвесторів у комплексному супроводі їх комерційної діяльності на території України, Укрінюрколегія здійснює професійний супровід такої діяльності від моменту створення компанії до моменту її припинення.

Запорукою ефективності комерційної діяльності іноземної компанії в Україні є вдалий вибір українських партнерів та контрагентів, а також впевненість у них протягом існування ділових стосунків. Фахівці Укрінюрколегії здійснять перевірку майбутніх українських партнерів на предмет їх фінансового стану, платоспроможності та щодо інших критеріїв; враховуючи побажання замовника, проаналізують наслідки запланованих угод, оцінять ризики від тих чи інших господарських операцій.

Фахівці Укрінюрколегії готові до комплексного, професійного та результативного вирішення складних завдань у сфері права, комерційної діяльності та управління.

Співробітники Укрінюрколегії володіють багатьма іноземними мовами, що значно спрощує ділове спілкування.